Digitaal portfolio

Digitaal portfolio

LEERPORTFOLIO

Via het leerportfolio werken leerlingen en leerkrachten samen aan leerdoelen. Deze leerdoelen zijn al in Schoolpoort aanwezig! Hierbij kun je kiezen uit losse doelen (bijv. die van SLO) of uit vaste leerlijnen. Het leerportfolio is ook een manier om beoordelingen te geven en om die geautomatiseerd verwerken!

Leerdoelen

Lees meer
Tussendoelen

Planning

Lees meer
Planning

Leerarrangementen

Lees meer
Projecten

Je kunt zelf leerarrangementen inplannen, naast de weektaken en maandtaken. 

Natuurlijk is deze module ook geschikt voor het gericht thematisch werken. Voor iedere periode kun je een leerplan maken, per leerling of per groep van leerlingen.

Skillso

Lees meer
Skillso

INFORMATIEPORTFOLIO

Leerlingen kunnen zelf informatie aan aan hun portfolio toevoegen. Dingen waar ze trots op zijn bijvoorbeeld. Ouders houden zelf hun contactgegevens en andere belangrijke informatie bij. Dit bespaart uw schooladministratie tijd. Gegevens zijn bovendien altijd actueel!

Gezin & Familie

Lees meer
Gezin & Familie

Sport & Beweging

Lees meer
Sport & Beweging

Hobby & Vaardigheden

Lees meer
Hobby & Vaardigheden

Muziek & Instrumenten

Lees meer
Muziek & Instrumenten

PRESENTATIEPORTFOLIO

In het presentatieportfolio laat een leerling zien wat hij heeft gedaan en waar hij trots op is. De leerling deelt zelf tekeningen, projecten, foto's en werkstukken. Omdat de leerling die informatie zelf ook met zijn ouders deelt raakt de ouder meer betrokken bij de dagelijkse praktijk op school.

Voortgang

Lees meer
Voortgang

Werkstukken

Lees meer
Werkstukken

Tekeningen

Lees meer
Tekeningen

Documenten

Lees meer
Documenten

ANALYSEPORTFOLIO

Het analyseportfolio bevat cijfers, toetsresultaten en andere 'data' die van belang zijn bij het in kaart brengen van het leerproces van een leerling, of van een hele groep. Een soort 'datamuur' dus met relevante grafieken en tabellen. Gegevens zijn ingedeeld naar 'type' data, zoals CITO, tussendoelen of vakken.

Doelenkaart

Lees meer
Doelenkaart

Beoordelingen

Lees meer
Beoordelingen

Overzichten

Lees meer
Overzichten

Aanbevelingen

Lees meer
Aanbevelingen

GRATIS MODULES

Schoolpoort is een nieuw digitaal portfolio systeem 'in de cloud' met tal van gratis modules die onderdeel uitmaken van het pakket. Hier betaal je dus niets extra's voor! De volgende onderdelen staan op dit moment gratis tot jouw beschikking; maar er komt nog meer. Wat dat is? Dat merk je vanzelf als je meedoet 🙂

Basisadministratie

Lees meer
Basisadministratie

Digitale agenda

Lees meer
Digitale agenda

Office 365

Lees meer
Microsoft Office 365

Nieuwsbrieven

Lees meer
Nieuwsbrieven

Ouderportaal

Lees meer
Ouderportaal

Notities

Lees meer
Notities

Jaarplanner

Lees meer
Jaarplanner

Absentie

Lees meer
Absentie