Digitaal portfolio

Digitaal portfolio

Leerportfolio

Via het leerportfolio distribueren leerkrachten (tussen)doelen. Alle tussendoelen zijn al in Schoolpoort aanwezig! Het leerportfolio is daarnaast voor de leerkracht ook een manier om cijfers en/of beoordelingen te geven. Zo kun je cijfers en beoordelingen geautomatiseerd verwerken!

Weekplanning

Lees meer
Weekplanning

Maandplanning

Lees meer
Maandplanning

Projecten

Lees meer
Projecten

Skillso

Lees meer
Skillso

Kerndoelen

Lees meer
Kerndoelen

Tussendoelen

Lees meer
Tussendoelen

Informatieportfolio

Via het informatieportfolio houden ouders zelf hun contactgegevens, beroep, opleiding en andere belangrijke informatie bij. Ook leerlingen hebben toegang en kunnen daar informatie aan toevoegen (zie ook 'leerportfolio'). Doordat ouders zelf hun gegevens bijhouden bespaart dit uw administratie tijd. Gegevens zijn bovendien altijd actueel!

Gezin & Familie

Lees meer
Gezin & Familie

Sport & Beweging

Lees meer
Sport & Beweging

Hobby & Vaardigheden

Lees meer
Hobby & Vaardigheden

Muziek & Instrumenten

Lees meer
Muziek & Instrumenten

Presentatieportfolio

In het presentatieportfolio laat een leerling zien wat hij heeft gedaan en waar hij trots op is. De leerling deelt zelf tekeningen, projecten, foto's en werkstukken. Omdat de leerling die informatie zelf ook met zijn ouders deelt raakt de ouder meer betrokken bij de dagelijkse praktijk op school.

Tekeningen

Lees meer
Tekeningen

Documenten

Lees meer
Documenten

Werkstukken

Lees meer
Werkstukken

Voortgang

Lees meer
Voortgang

Analyseportfolio

Het analyseportfolio bevat cijfers, toetsresultaten en andere 'data' die van belang zijn bij het in kaart brengen van het leerproces van een leerling, of van een hele groep. Een soort 'datamuur' dus met relevante grafieken en tabellen. Gegevens zijn ingedeeld naar 'type' data, zoals CITO, tussendoelen of vakken. 

CITO LOVS

Lees meer
CITO LOVS

Cijfers

Lees meer
Cijfers

Benchmarks

Lees meer
Benchmarks

Recommendation

Lees meer
Recommendation

Algemene onderdelen

Jij gaat gebruik maken van Schoolpoort; een nieuw digitaal portfolio systeem 'in de cloud' waar stap voor stap nieuwe onderdelen aan worden toegevoegd. Wanneer de onderstaande onderdelen worden toegevoegd? Dat vinden de deelnemende scholen terug in de 'roadmap'.

Basisadministratie

Lees meer
Basisadministratie

Digitale agenda

Lees meer
Digitale agenda

Office 365

Lees meer
Microsoft Office 365

Nieuwsbrieven

Lees meer
Nieuwsbrieven

Social

Lees meer
Social

Prikbord

Lees meer
Prikbord

Google

Lees meer
Google

Absentie

Lees meer
Absentie

Inschrijven

Lees meer
Inschrijven

Certificaten

Lees meer
Certificaten

Diploma's

Lees meer
Diploma's

Schoolplan

Lees meer
Schoolplan