Over ons

Over ons

Schoolpoort is een platform met digitale portfolio's en online tools voor communicatie & administratie. Schoolpoort komt tot stand door middel van samenwerking; Scholen, ouders & leerlingen mogen dus meedenken over de verdere ontwikkeling. Graag zelfs! 

'Schoolpoort biedt een wetenschappelijke gefundeerde visie over toekomstbestendig onderwijs met als doel om het onderwijsfundament beter te laten aansluiten bij de onderwijsbehoefte. Er wordt vertrokken vanuit de visie dat niet het onderwijssysteem maar de onderwijsbehoefte van het kind leidend is bij de vormgeving van toekomstbestendig onderwijs. 

Dr. Chris van Klaveren - Associate Professor Vrije Universiteit
Education Sciences & Economics of Education.

Van Klaveren; "Enerzijds, wordt er op een structurele manier toegewerkt naar een situatie waarin de talenten van kinderen beter ontwikkeld worden. Anderzijds, wordt binnen dat proces rekening gehouden met eigendomsrechten van leerlinggegevens, de administratieve- en onderwijsbelasting van docenten, en de praktische haalbaarheid van het implementeren van specifieke innovaties. Unieke innovatie in Schoolpoort is dat nagegaan kan worden welke leermiddelen het beste werken voor welke leerling. Op deze manier kan worden onderzocht welke gepersonaliseerde onderwijsvorm voor leerlingen het beste werkt en kunnen leraren en ouders geïnformeerd worden over welke leermiddelen effectief zijn. De aanpak van Schoolpoort spreekt aan wat verklaart dat in korte tijd al heel veel scholen hebben besloten samen met Schoolpoort effectiever en efficiënter gepersonaliseerd onderwijs te realiseren.'
LEES ARTIKEL >

 

Chris van Klaveren (1977) is Associate Professor bij de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarvoor was hij als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Maastricht.

Totale publieke uitgaven aan onderwijs als percentage van het BBP

6%

Percentage leerlingen Voortgezet Onderwijs dat blijft zitten of zakt

15%

Percentage MBO leerlingen dat de opleiding succesvol afrondt

70%

Percentage HBO leerlingen dat de opleiding succesvol afrondt

69%

MEEDOEN?

In samenwerking met de VU Universiteit werken wij aan de verdere ontwikkeling. Wil je ook deelnemen met jouw school? Je kunt in september, november of januari instappen. Meteen vanaf de start krijg je Schoolpoort in gebruik.

Verwacht:

Er staan nog heel wat zaken 'op stapel' qua ontwikkeling. Wil je op de hoogte worden gehouden? Heb je tips of suggesties? Neem dan contact met ons op!

IMPLEMENTATIE: POORTWIJS

Poortwijs is de enige gecertificeerde partner van Schoolpoort en verzorgt bijeenkomsten op scholen voor primair en voortgezet onderwijs in het hele land.

Het Schoolpoort team

We zijn een klein team van mensen met een passie voor onderwijs en bovenmatige interesse in technologie.

Sommigen zijn als 'Associated Partner' verbonden aan Schoolpoort omdat zij geloven in onze missie & visie. 

Jeroen

Founder & CEO

Peter Paul

Founder & CCO

Kesley

CTO

Erwin

Finance

Aziz

Support & Database

Dennis

Development

Fawad

App Developer

Chris

Ass. Prof in Education Sciences

Jenny

Regioadviseur Friesland en Groningen

Harrie

Regioadviseur Utrecht en Flevoland

Tamara

Regioadviseur Drenthe en Overijssel

Jaap

Regioadviseur Gelderland & West Brabant

Huub

Regioadviseur Brabant

Chris

Regioadviseur Brabant

Christa

Regioadviseur Gelderland

Vacature

Regioadviseur Zuid-Holland en Zeeland

Vacature

Regioadviseur Limburg