Home

DIGITALE TALENTPORTFOLIO`S

Schoolpoort is een platform voor gepersonaliseerd leren via digitale portfolio's. Maar ook voor communicatie & administratieve organisatie. In samenwerking met de VU Universiteit zetten wij een eerste stap in gepersonaliseerd & adaptief leren. Gegevens van een leerling worden gebruikt om leerresultaten te analyseren en maatwerk leerstof aan te bieden (apps, tools & methoden). Het talent van leerlingen staat centraal en de privacy is volledig gegarandeerd. Deelnemende scholen krijgen toegang tot een portfolio systeem dat wij samen met scholen en onderwijsexperts ontwikkelden.

 

DIGITAAL PORTFOLIO

Iedere leerling krijgt een eigen digitaal portfolio dat kan worden meegenomen van school naar school. Leerlingen leren vanuit het portfolio en kunnen zelf tekeningen, foto's en cijfers publiceren. Leerlingen hebben toegang tot:

 • Informatieportfolio
 • Leerportfolio
 • Presentatieportfolio
 • Analyseportfolio
 • Groepschat
 • Lesmateriaal
 • Documenten 

COMMUNICATIE

Communicatie is het eerste belangrijke onderdeel binnen Schoolpoort. Alle communicatiemiddelen zijn 'gesloten' en uitsluitend toegankelijk voor Schoolpoort gebruikers; informatie komt dus niet openbaar op het web beschikbaar.

 • Eigen 'messaging' systeem
 • Digitaal prikbord
 • Groepschat voor leerlingen
 • Groepschat voor ouders
 • Team-chat voor leerkrachten
 • Digitale agenda (per groep)
 • Nieuwsbrieven module

ORGANISATIE

Via Schoolpoort kunnen leerkrachten 'single sign on' inloggen bij veel systemen die zij gebruiken. Je hebt dus maar één gebruikersnaam & wachtwoord nodig; Schoolpoort logt je in maar heeft ook een eigen toolbox [URL]!

 • Leerling Administratie 
 • Volgsysteem
 • Single sign on: Office 365
 • Single sign on: Google 
 • Koppeling met CITO 
 • Cijferlijstmodule
 • Absentieregistratie

DIGITALE TALENTPORTFOLIO`S

Een digitaal portfolio is een 'verslag' dat de ontwikkeling, vorderingen en talenten van de leerling vastlegt en bewaart. Het portfolio laat het proces van ontwikkeling van de leerling zien en gaat uit van gepersonaliseerd leren; het afstemmen op de individuele leerbehoeftes en ambities van een leerling. De leerling werkt dagelijks vanuit het portfolio en laat zien wat hij heeft geleerd, welke informatie hij gebruikt, hoe hij toegang tot informatie wil krijgen en hoe hij de informatie verwerkt. Uiteraard vanuit leerdoelen.

BEWAREN, VERWERKEN & GEBRUIKEN VAN GEGEVENS

Wij maken het mogelijk dat leerlingen tijdens hun onderwijsloopbaan telkens zelf de eigen gegevens kunnen meenemen in een digitaal portfolio. Cijfers, beoordelingen, observaties, foto's en tekeningen worden bewaard in een digitale kluis en reizen mee van Basisschool tot Hoger Onderwijs. In samenwerking met Dr. Chris van Klaveren, Associate Professor aan de Vrije Universiteit werken wij aan een systeem dat op basis van data de individuele leerlijnen aanlegt voor iedere leerling. Daarbij houden we rekening met de kern- & tussendoelen, het beschikbare lesmateriaal en toetsing. 

Gegevens verzamelen & bewaren

Zowel in het primair, voortgezet als hoger onderwijs verzamel je enorm veel gegevens. Cijfers, toetsen, diploma's maar ook foto's, werkstukken en projecten. Via Schoolpoort bewaar je al je gegevens in een digitale kluis. Daar wordt het opgeslagen in 4 portfolio's. De gegevens neem je mee van school naar school en kun je levenslang bewaren.

Gegevens verwerken & analyseren

Scholen verwerken veel gegevens; van CITO gegevens tot en met gegevens rondom lesmateriaal en persoonlijke gegevens. Het verwerken van die gegevens kost normaal gesproken veel tijd. Schoolpoort helpt met het verwerken van die gegevens op een eenvoudige manier. Wij maken de analyse van gegevens makkelijker. Bovendien borgen we de privacy!

Gepersonaliseerde leerpaden

Leerlinggegevens kunnen anoniem vergeleken worden met die van vergelijkbare leerlingen. Zo doet Schoolpoort aanbevelingen over welk lesmateriaal optimaal is voor een leerling want niet iedere leerling is gebaat bij dezelfde lesstof. Gegevens van de een helpen de ander dus vooruit. Samen komen we zo tot optimale gepersonaliseerde leerpaden!

DEELNAME

Scholen die deelnemen voor 1-7-2018 ontvangen een korting van 50% die geldig blijft voor 4 jaar.

Een kleine greep uit de deelnemende scholen:

OBS De Delta - Assendelft | Het Talent - Asten | 't Rendal - Lierop | de Rietpluim - Nuenen | KLA4 - Leusden | BS De Elout - Den Haag | 't Schrijverke - Zoetermeer | Bernardusscchool - Keijenborg | De Regenboog - Dordrecht | De Borne - Tilburg | de Buutplaats - Den Haag | de Ark - Bunschoten - Spakenburg | Hof Ter Weide - Utrecht | de Achtbaan - Utrecht | De Ruimte - Son en Breugel | De Juliana School - Almen | De Zeven Mijlen – Manderveen | Elzeneind - Oss | de Sleutel - Rotterdam | de Argonaut - Almere | en nog vele anderen....

(Naar verwachting starten de eerste scholen in het Voortgezet Onderwijs in het aankomende schooljaar)

SCHOLEN

LEERLINGEN

LEERKRACHTEN

OUDERS

INFORMATIEPORTFOLIO

In het Informatieportfolio houden ouders zelf gegevens bij zoals adres, telefoonnummer, e-mail en andere informatie die van belang is voor het onderwijsproces van het kind. Leerlingen hebben zelf ook toegang tot een deel van het Informatieportfolio en kunnen informatie toevoegen zoals hobby's, vaardigheden, muziek en sport(en). Dat ouders zelf hun gegevens actueel houden bespaart de school natuurlijk veel administratie

LEERPORTFOLIO

Via het Leerportfolio verspreiden leerkrachten taken en opdrachten naar de leerlingen. Leerlingen kunnen ook zelf taken toevoegen en aangeven wat ze willen leren en hoe ze dat willen leren. Er is rekening gehouden met leerdoelen en het beoordelen van taken, opdrachten en projecten. Het Leerportfolio is daarmee voor de leerkracht dus ook een manier om cijfers of beoordelingen te geven en om deze geautomatiseerd te verwerken; alles wordt op een plek bewaard!

PRESENTATIEPORTFOLIO

In het presentatieportfolio laat een leerling zijn vorderingen zien. Dat kan een tekening of een foto zijn, maar ook behaalde cijfers, werkstukken, een project of vaardigheden. Doordat de leerling zelf informatie deelt raakt de ouder meer betrokken bij de dagelijkse praktijk op school. De leerkracht bepaalt vooraf wat een leerling kan delen.

ANALYSEPORTFOLIO

Het Analyseportfolio bevat cijfers, toetsresultaten en andere data die van belang zijn bij het in kaart brengen van het leerproces. Van individuele leerlingen of van groepen. Het totaaloverzicht presenteert relevante grafieken en tabellen. Het Analyseportfolio geeft zicht op de voortgang, gecategoriseerd naar het soort gegevens, zoals Cito, kerndoelen of vak(gebieden).

21st CENTURY SKILLS

In samenwerking met Frank v.d. Oetelaar zijn door Schoolpoort tools ontwikkeld voor het samenstellen van leerarrangementen voor 21st Century Skills; het ontwikkelen van competenties en/of vaardigheden die voor leerlingen van belang zijn om in deze nieuwe samenleving te kunnen leven, leren & werken.

EDUCATIEVE APPS & KOPPELINGEN

Via Schoolpoort kan 'single-sign-on' inloggen bij tal van applicaties zoals Google en Microsoft Office 365. Ook is Schoolpoort gekoppeld aan het portal van CITO en er komen steeds meer koppelingen bij. We werken aan een educatieve appstore waarin leerkrachten apps kunnen opgeven voor leerlingen.

Better digital learning

Better digital learning

Visie van IMS op onderwijs
Bekijk video
De toekomst van onderwijs

De toekomst van onderwijs

Hoe ziet de toekomst er uit? Zo misschien?
Bekijk video
Passend onderwijs

Passend onderwijs

Wat is dat eigenlijk?
Bekijk video
Onderwijs & Privacy

Onderwijs & Privacy

De makers van Schoolpoort in de Tweede Kamer
Bekijk video