Home

DIGITALE PORTFOLIO`S

Een digitaal portfolio is een 'verslag' dat de ontwikkeling, vorderingen en talenten van de leerling vastlegt en bewaard. Het laat het proces van ontwikkeling van de leerling zien. Het portfolio in de cloud gaat uit van eigenaarschap en stemt af op de individuele leerbehoeftes van de leerling. De leerling werkt dagelijks vanuit een persoonlijke leeromgeving en laat via zijn eigen digitaal portfolio zien wat hij heeft geleerd en welke informatie hij gebruikt(e). Toetsresultaten, werkstukken, tekeningen, foto's en presentaties worden bewaard en reizen mee van basisschool naar voortgezet onderwijs.

LEERPORTFOLIO

Alle tussendoelen zijn digitaal aanwezig in kindvriendelijke taal en bovendien gecategoriseerd naar leerjaar. Leerkrachten kunnen dus gebruik maken van slimme arrangementen. Leerlingen kunnen ook zelf doelen kiezen. Beoordelingen, evaluaties, observaties en cijfers kunnen volledig geautomatiseerd worden verwerkt.

PRESENTATIEPORTFOLIO

In het Presentatieportfolio laat een leerling zijn vorderingen zien. Dat kan een tekening of een foto zijn, maar ook behaalde cijfers, werkstukken, een project of vaardigheden. Doordat de leerling zelf informatie deelt, raakt de ouder meer betrokken bij de dagelijkse praktijk op school. De leerkracht bepaalt vooraf wat een leerling kan delen.

ANALYSEPORTFOLIO

Het Analyseportfolio bevat grafieken en tabellen van alle gegevens die van belang zijn bij het in kaart brengen van het leerproces. Dit van zowel individuele leerlingen als ook via groepsoverzichten. Het Analyseportfolio biedt zicht op de voortgang ten aanzien van tussendoelen en is een nieuw soort 'rapport'.

INDIVIDUELE LEERPADEN

In het onderwijs verzamelen leerlingen veel data en documenten. Het verwerken en bewaren daarvan kost leerkrachten veel tijd. Schoolpoort verzamelt en verwerkt dit automatisch. Samen met de VU Universiteit ontwikkelden wij een platform dat een individuele leerlijnen aanlegt voor iedere leerling. Daarbij houden we rekening met de kern- en tussendoelen en het beschikbare lesmateriaal.

ÉÉN MULTIFUNCTIONEEL PLATFORM

Schoolpoort is een cloud platform met modules voor communicatie & administratie inclusief een ouderportaal, klassikale chat voor leerlingen, planningmodules en koppelingen met Office 365. Vanaf het schooljaar 2018-2019 is ook een gespreksplanner operationeel. Schoolpoort is geschikt voor PC, laptop en mobiel en de apps staan in de appstore van Apple en Google Play.

 

WIL JE EEN DEMO OF METEEN STARTEN?

      

SCHOLEN

LEERLINGEN

LEERKRACHTEN

OUDERS

EDUCATIEVE APPS & KOPPELINGEN

Via Schoolpoort krijg je een gratis licentie (A1) voor Microsoft Office 365. Leerlingen en leerkrachten krijgen volledig gratis toegang tot de online versie van Office met e-mail, Word, Excel, Powerpoint en OneNote. Ook werken we aan het maken van koppelingen met de meeste systemen die in het onderwijs worden gebruikt. Meer weten? Neem contact op!