onderwijsplatform

Leren zichtbaar maken!

Het digitaal portfolio is een prachtig instrument om een leerproces inzichtelijk te maken voor de leerkracht, de leerling zelf en diens ouders.

Werk vanuit doelen!

In Schoolpoort tref je alle kern- en tussendoelen aan, overzichtelijk gerangschikt per leerjaar. Ook voor 21e-eeuwse vaardigheden! En voor tal van leerlijnen vanuit methoden of voor Leren om te Leren en Office 365.

Koppel leerdoelen aan taken. Met video, PDF of andere online materialen!

Via het leerportfolio werken leerling en leerkracht samen aan leerdoelen. De leerkracht kiest een doel, koppelt die aan instructie en voegt materiaal toe zoals werkbladen, video's of een link naar een ander platform zoals Gynzy. Je kunt ook je eigen materiaal koppelen. Geen beperkingen maar juist alle vrijheid om je eigen onderwijs in te richten.

De leerling heeft zicht op de eigen leerdoelen!

Als leerlingen inloggen zien ze de taken die door de leerkracht zijn voorbereid. Deze taken komen terug op hun tijdlijn bovendien. De leerling krijgt meer eigenaarschap over het eigen leerproces.

Leerkrachten kunnen groepsgewijs taken klaarzetten of samen met één individuele leerling. Leerlingen weten wat ze kunnen doen en hoe dat kan.

'Leerlingen reflecteren op hun eigen werk!'

Voor iedere taak kun je als leerkracht aangeven of je wilt dat leerlingen kunnen reflecteren op het eigen werk. Hiermee krijg je zicht op de ontwikkeling van de vaardigheden van de leerling!

 

Werk beoordelen? Dat is een kwestie van één druk op de knop.

Voor iedere taak is er een overzicht. Hier bepaal je, per leerling, of het doel behaald is en kun je een beoordeling geven voor het ingeleverde werk. Daarbij kun je kiezen voor cijfers, maar ook voor badges, sterren, likes en tal van andere beoordelingsmethoden.

Hoe je ervoor staat? Dat zie je letterlijk in één oogopslag.

In het analyseportfolio zie je in één oogopslag wat de vorderingen zijn te aanzien van de te behalen doelen voor een leerjaar of een specifieke periode.

De leerkracht, leerling en diens ouders beschikken allemaal over dezelfde informatie en de grafiek wordt 'realtime' bijgewerkt zodra er een doel behaald is.

'Arrangementen zijn dé manier om vakoverstijgend te werken met meerdere leerdoelen binnen één project, thema of een Weekplanner'.

Leerlingen werken ieder op hun eigen niveau en tempo aan hetzelfde arrangement. Dat is mogelijk in groepsverband, klassikaal of juist individueel. Een vakoverstijgend arrangement is een 'serie' van taken waarmee iedere leerkracht diens eigen onderwijs inricht. Het is geschikt voor Thematisch onderwijs en voor Projectonderwijs. En je kunt er zelfs de blokken van een Methode in onderbrengen.

'Arrangementen helpen mij bij het vormgeven van lesprogramma's waarin ook de 21e-eeuwse vaardigheden aan bod komen'

Binnen het arrangement kun je ook de 21e-eeuwse vaardigheden vastleggen. Denk aan samenwerken en communiceren maar ook aan het gebruik van ICT,  het gezamenlijk oplossen van problemen of het communiceren en discussiëren met elkaar over het thema van het arrangement.

Geintegreerd ouderportaal & Social Platform.

Communiceren met ouders, leerlingen en collega's? Er is een ouderportaal, chatgroepen en een prikbord. Ouders krijgen een notificatie van jouw bericht(en). Maar er is ook een digitale agenda. Alles AVG 'proof' uiteraard!

'Het digitaal prikbord. Snel en eenvoudig berichten en nieuwsbrieven versturen'

Het prikbord is één van de manieren voor communicatie met ouders. Je plaatst berichten en ouders krijgen direct een bericht op hun mobiel. Via de text-editor kun je korte nieuwsupdates versturen. Of voeg een bijlage toe, zoals een nieuwsbrief, PDF, Word of ander document. Ook geschikt voor 1-op-1 communicatie!

'Push! In één handeling zijn ouders, leerlingen en collega's direct op de hoogte!'

Via PUSH notificaties kun je ouders direct op de hoogte stellen. Als ouders de app gedownload hebben krijgen ze direct een bericht op hun mobiel. Zowel op het scherm als ook door middel van een geluid! Berichten worden bovendien in een fractie van een seconde afgeleverd.

Een digitale kalender, jaarplanner en agenda in één!

Via de kalender kun je vakanties, vrije dagen en andere evenementen inplannen. Bij het plaatsen van een bericht kies je als leerkracht of beheerder zelf voor wie dat bericht zichtbaar is. Zodra je iets plaatst is dat meteen zichtbaar voor de ontvanger.

Eenvoudig oudergesprekken plannen. Alles binnen één en hetzelfde platform!

Notities, gespreksverslagen en voortgangsgesprekken: Maak ze in Schoolpoort en deel met ouders en leerling wanneer je dat wilt.

Een alles-in-een platform bevat natuurlijk ook absentieregistratie!

Ieder vorm van absentie kan worden geregistreerd. En ook ouders kunnen absentie invoeren. Vanzelfsprekend in combinatie met autorisatie door de leerkracht of beheerder.

Ook ouderpeilingen zijn inclusief. En gegevens worden direct verwerkt. Volledig geautomatiseerd dus!

Je kunt de ouderpeilingen distribueren vanuit Schoolpoort zelf. Zonder inlogcodes. Zonder gedoe dus! En de gegevens worden meteen verwerkt en inzichtelijk gemaakt via overzichtelijke grafieken. Met benchmarks ten opzichte van eerdere jaren!