Schoolpoort Blog

‘Nieuwsmakers’

Nieuwsmakers is een vakoverstijgend thema. Leerlingen gaan een eigen krant maken. Ze vormen een eigen redactie met journalisten, fotografen en redacteuren. Ze krijgen te maken met de vele aspecten die horen bij het maken van een krant. Zoals het digitaal opmaken van een krant, materiaalgebruik, advertenties, kostencalculaties en distributie. Zij bepalen samen met de docenten het thema én de inhoud van de krant.  Ze vormen kleine teams en schrijven verhalen over hun eigen wijk, stad of dorp. 

De onderwerpen kiezen ze zelf. Daar doen ze onderzoek naar. Leerlingen trainen zo hun onderzoeksvaardigheden, leesvaardigheden, mediawijsheid en digitale vaardigheden. De krant gaat over onderwerpen waarover zij zélf willen schrijven; onderwerpen met een lokaal karakter. Ze schrijven artikelen, ontwerpen advertenties en interviewen bedrijven en organisaties uit de wijk; zo kan de ene leerling een fietsenmaker in de buurt interviewen over elektrische fietsen en interviewt de ander een wijkagent of een gemeenteraadslid. Een derde leerling kiest er misschien voor een informatieve strip te maken over streekproducten. Of over de diversiteit aan mensen in de wijk. Of een groepje van leerlingen organiseert een sportief evenement voor een eigen sportkatern in de krant. Kortom: net als in een échte krant kunnen alle onderwerpen aan bod komen. De verhalen voor de krant verslaan de leerlingen in Schoolpoort. Daar wordt het nagekeken door de redactie, onder andere bestaande uit docenten en leerlingen. Uiteindelijk zal er een papieren krant worden opgeleverd.  

WERKEN AAN DOELEN

Het betreft hier een vakoverstijgend en leerjaar overstijgend arrangement waarbij de vakinhoud zich direct en indirect richt op doelen (Bron: SLO) voor onder andere de volgende vakken en doelen:

  • NEDERLANDS (LEZEN, SCHRIJVEN, WOORDENSCHAT)
  • WISKUNDE (PROCENTEN, GELD, METEN)
  • BURGERSCHAP (FAKENIEUWS, ONDERZOEK, FEITEN EN MENINGEN)
  • ICT VAARDIGHEDEN (OFFICE 365, MEDIAGEBRUIK, UPLOADEN)
  • 21ST EV (SAMENWERKEN, ZELFREFLECTIE, COMMUNICEREN)

Het bovenstaande is slechts een greep uit de vele (kern)doelen waaraan de leerling werkt. De exacte doelen zullen in overleg met de school worden bepaald, afhankelijk van het gewenste aantal onderwijsuren. Er kunnen ook lessen voor Wiskunde worden toegevoegd m.b.t. het opstellen van een kostenbegroting. Of ze nemen buitenlands nieuws op, waarvoor ze Engelse teksten gaan lezen, begrijpen en vertalen. Nieuwsmakers kan, afhankelijk van de gekozen thema’s, eenvoudig worden uitgebreid met doelen voor Wereldorientatie (energie katern) lichamelijke opvoeding (Sportkatern) en creatieve vakken (theaterpagina, muziek etc). Ze leren natuurlijk ook om video’s, vlogs en podcasts te maken. 

Door de producten te bekijken en te reflecteren op elkaars werk (met behulp van de succescriteria), volgt er een nog beter eindproduct. Dit democratische proces is natuurlijk gekoppeld aan doelen voor samenwerken en aan burgerschapsvorming.

Leerlingen werken in Nieuwsmakers veel met modellen en superschema’s om het denken te stimuleren en organiseren. Gezamenlijk met leerlingen bepaal je de inhoud van de krant. Naast de lessen zijn er aanvullende huiswerkopdrachten. Deze maken zij in eigen tijd. Ze leveren de opdracht via Schoolpoort in. En natuurlijk geeft de leerkracht ook feedback in Schoolpoort. 

SUCCESCRITERIA

Om producten van hoog niveau te creëren worden de producten voorzien van succescriteria; wanneer doe je het goed? Alle leerlingen oefenen met alle soorten producten. Daarbij gaat het om opdrachten die niet direct in de krant komen te staan. Ze zijn overigens vrij in de onderwerpkeuze.

ONLINE SAMENWERKEN

Nieuwsmakers uitermate geschikt als project voor online samenwerken en kan ook worden ingezet voor onderwijs op afstand. Leraren kunnen online “redactievergaderingen” organiseren van 15 minuten. Ook is het mogelijk om dit project met meerdere scholen op te pakken; binnen hetzelfde bestuur, binnen de wijk of zelfs met een school in het buitenland 

Leraren ontvangen een uitgebreide en heldere handleiding met hoofdlijnen, bestaande uit instructies, werkvormen en voorbeelden. Daarnaast krijgen leraren toegang tot een speciale projectmap in de online omgeving waarbinnen zij alle benodigde materialen kunnen downloaden.

Iedere leerling krijgt een eigen (papieren!) werkboek en krijgt natuurlijk toegang tot de digitale lessen die bestaan uit tal van instructievideo’s en digitaal lesmateriaal. 

GASTLESSEN

Het spreekt voor zich dat dit project uitermate geschikt is voor het organiseren van gastlessen en voor het organiseren van (werk)bezoeken aan bedrijven. Deze gastlessen kunnen op locatie of binnen de school worden uitgevoerd door journalisten, reclamemakers en experts die aansluiten op het door leerlingen gekozen thema.

Tijdens die gastlessen vertelt een redacteur, een journalist of een vertegenwoordiger van een drukkerij over hun werk zoals hoe een krant gemaakt wordt en op welke wijze een redactie samenwerkt, hoe content tot stand komt et cetera

EINDPRODUCT

Het eindproduct betreft een échte fysieke krant of een krant in print. Rekening houdende met kosten en omstandigheden kan dit deel komen te vervallen of kan, indien aanwezig, gebruik worden gemaakt van de eigen printstraat van de school/het bestuur.

KANT & KLAAR PAKKET VOOR PO & VO

Nieuwsmakers is een kant en klaar pakket met lessen en werkboeken. De lessen zet ons onderwijsteam voor je klaar; daar hoef je niets voor te doen. Deze lessen sluiten aan op de werkboeken en worden per school gepersonaliseerd. Voorafgaand aan de start is er een studiedag en er is natuurlijk professionele begeleiding op afstand.

Er zijn lessen voor PO onderbouw en PO Bovenbouw maar ook voor VO onderbouw. Neem contact op met Wytze voor meer informatie