Schoolpoort Blog

Schoolpoort uitgenodigd door Facebook!

In 2014 startte Schoolpoort met als een van haar belangrijke uitgangspunten dat privacy in onderwijs kon verbeteren. Jeroen Schutz, een van de oprichters van Schoolpoort, bedacht ‘de Digitale Kluis’. Dat vormde de basis voor de ontwikkeling van een nieuw platform voor onderwijs; een platform dat helpt om gegevens van leerlingen beter te kunnen bewaren en dat de overdracht van gegevens van een leerling van school naar school eenvoudiger maakt, met maximale borging van privacy. Jeroen is nu uitgenodigd door Facebook voor een ‘ronde tafel’ gesprek. Het thema: ‘The Future of the Personal Data Ecosystem’. Tijdens deze sessie praten we mee met stakeholders uit 7 landen over beleidsmatige vraagstukken die te maken hebben met persoonlijke (en dus vertrouwelijke) data.

Schoolpoort ontwikkelde in 2014 een visie over het werken met digitale portfolio’s en het vereenvoudigen (en verbeteren) van de communicatie met ouders. Door middel van een ‘single-sign-on’ benadering maakt Schoolpoort het voor leerkrachten en scholen uiteindelijk eenvoudiger om administratieve taken te verrichten. Maar het doel werd ook om gegevens van leerlingen vanuit meerdere systemen te verzamelen en inzichtelijk te maken. Dat bespaart leerkrachten veel administratieve handelingen; de hoge administratieve druk is immers een van de meest gehoorde klachten in het onderwijs.Veel data dus.

Schoolpoort wil leerkrachten dus helpen bij het monitoren van gegevens (data) van leerlingen om zo de onderwijskwaliteit te helpen verbeteren. Dit op basis van de principes van ‘recommendation’. De privacy van leerlingen staat daarbij steeds bovenaan in de agenda en vormt het ‘DNA’ van Schoolpoort. Aangezien wij ons echter zorgen maakten over het gebrek aan goede maatregelen voor privacy in onderwijs, trokken we destijds hard aan de bel. Er werden kamervragen gesteld en in 2015 werden we zelfs uitgenodigd om onze visie in de Tweede Kamer te delen met de toenmalige Kamerleden voor Onderwijs. Dit deed veel stof opwaaien en we werden dan ook veelvuldig uitgenodigd door organisaties binnen de onderwijssector om onze visie te delen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in onderwijsland ‘hot topic’ en veel scholen en schoolbesturen zijn hard (en goed) bezig om hun zaken goed op orde te krijgen.

Jeroen Schutz: ‘Ik ben er trots op dat Facebook mij heeft uitgenodigd om mee te praten over dit onderwerp. Alle EU-lidstaten hadden hun wetgeving gebaseerd op de EU privacy richtlijnen uit 1995. En de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) was daarop gebaseerd. Vanaf 25 Mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing zijn. Die zal het een en ander dan gaan vervangen. Maar hoe gaan ICT bedrijven en platforms daar dan mee om? Facebook gebruikt data van haar gebruikers voor marketingdoeleinden. Dat staat lijnrecht tegenover de visie van Schoolpoort. Daarom vind ik het juist zo interessant om aanwezig te zijn. Ik interpreteer deze sessie als een poging van Facebook om van startups zoals wij te leren. Zij, en andere grote internationale platforms zoals Google, staan continu in het middelpunt van de aandacht in de privacydiscussie. Ik ben benieuwd met welke maatregelen Facebook zelf misschien bezig is op het gebied van persoonlijke data. Wie weet hoor ik daar tijdens deze sessie ook meer over en kunnen we zelfs, juist door onze visie te delen, op de een of andere manier een steentje bijdragen. Maar ik wil ook kennismaken met de andere genodigden; kennisdeling en samenwerken zijn belangrijke voorwaarden voor de toekomst van beleid en feitelijke oplossingen voor het borgen van persoonlijke en dus vertrouwelijke gegevens. Ik zie dus uit naar een constructieve en leerzame ervaring.’