Schoolpoort Blog

Aanbeveling Advies Centrum Thuiszitters

Aanbeveling Advies Centrum Thuiszitters (ACT!)

Wanneer kinderen thuis zijn komen te zitten, ontbeert het hen aan onderwijs. De stap terug naar regulier onderwijs of een educatief traject daarnaast is vaak niet snel te realiseren. Om zich toch verder te kunnen ontwikkelen is Schoolpoort een uitkomst.

Het Advies Centrum Thuiszitters creëert nieuwe mogelijkheden voor deze kinderen en daar past Schoolpoort uitstekend bij. Voor goed onderwijs is goede tooling noodzakelijk. Bij het thuisleren moet het onderwijs naar de kinderen toe worden gebracht. Instructie om te leren moet laagdrempelig gevonden kunnen worden. Resultaten moeten gemakkelijk kunnen worden bijgehouden. Het is goed dat thuislerende kinderen kunnen aantonen wat ze geleerd hebben en dan past Schoolpoort met een eigen digitaal portfolio als een jas. Naast (begeleid) zoeken naar leermateriaal en hulpbronnen, kunnen thuisleerders ook andere peers ontmoeten en waar gewenst hun eigen leraren uitkiezen. Online leren is met Schoolpoort concreet en tastbaar te maken. 

 

http://adviescentrumthuiszitters.nl/