In een artikel in Vrij Nederland verteld Mw. Stuiveling over haar visie op transparantie. Daarbij noemt zij Scholenkeuze als voorbeeld van voorvechters van transparantie. Hieronder het betreffende citaat en een link naar het artikel.

‘Als je beroep bestaat uit informatie vergaren, en dat geldt bijvoorbeeld voor de Algemene Rekenkamer, dan is de impact van de digitali­sering gigantisch. Vroeger had de Rekenka­mer een monopoliepositie, we waren de eni­gen die het recht hadden bij alle ministeries informatie op te eisen om na te gaan of het geld goed was besteed. Nu zoeken burgers zelf naar zulke informatie, ze dwingen de over­heid tot meer openheid. Kijk naar de website Scholenkeuze.nl, een particulier initiatief dat ouders informeert over de kwaliteit van scho­len. Vroeger waren dat soort gegevens ge­heim, alleen de onderwijsinspectie had ze. Er bestaan ook sites over de kwaliteit van zieken­huizen. Voor de Rekenkamer verandert dat de omgeving waarin we werken. Onze bronnen zijn niet meer alleen de ministeries, we ver­werken in onze onderzoeken ook het materi­aal dat burgers op eigen houtje hebben verza­meld. Ook andere instituties moeten veel meer op zoek naar wat de samenleving zelf te melden heeft.’

Klik HIER om het hele artikel te lezen.