Schoolpoort start een programma voor scholen die lesgeven aan kinderen van nieuwkomers. Binnen het programma zal er voor iedere leerling een e-portfolio worden aangemaakt waartoe leerlingen, leerkrachten en ouders toegang hebben. De toegang is in meerdere talen beschikbaar, waaronder in het Arabisch.

Op onze supportdesk is tevens een Arabisch sprekende medewerker beschikbaar. Leerlingen van 14 scholen in midden Nederland starten begin Mei met de opbouw van hun portfolio.

Leerlingen worden professioneel begeleid door de scholen. Belangrijk speerpunt is echter de communicatie met ouders. Want scholen en leerkrachten hebben doorgaans geen, of slechts gedeeltelijk, een beeld van de ouders. Communicatie raakt door vele oorzaken bovendien enorm bemoeilijkt. Schoolpoort wil een brug slaan tussen de scholen en ouders om zo meer kennis op te doen over de achtergrond van de leerling en om de ouders beter te kunnen informeren over wat het kind leert en hoe het leert. Voordeel van de ‘cloud’ oplossing van Schoolpoort is bovendien dat, met toestemming van de ouders, een portfolio (dossier) eenvoudig digitaal kan worden overgedragen aan een andere school/leerkracht op het moment dat de leerling naar een andere stad/gebied verplaatst wordt.

Scholen die interesse hebben in deelname kunnen zich aanmelden bij Schoolpoort.