Roadmap

Roadmap van Schoolpoort

Bekijk onze geschiedenis door de jaren heen

Cool Timeline

Cool Timeline
2014
mei 1

Start Schoolpoort

september 1

Eerste prototype

november 1

1e pilot met een school

2015
april 1

Schoolpoort in tweede kamer over privacy

juli 1

Nominatie Innovatie Award

september 1

Release 1.0

Prikbord Schoolchat Berichten Informatieportfolio Agenda Profiel School (voor beheerders) Team Groepen (voor beheerders) Ouders
2016
januari 1

Start SMART Portfolio Programma

maart 31

50 scholen aangesloten

april 1

Schoolpoort ingezet voor nieuwkomers!

Omdat Schoolpoort ook beschikbaar is in het Arabisch en de gegevens bovendien ‘overdraagbaar’ zijn van school naar school, zetten tal van scholen het platform in voor nieuwkomers.
juli 19

Start samenwerking Vrije Universiteit Amsterdam

Schoolpoort is een samenwerking aangegaan met de Vrije Universiteit Amsterdam. Ass. Prof. Chris van Klaveren gaat zich inzetten voor gepersonaliseerd leren!
september 1

Presentatieportfolio

“Mijn afbeeldingen” beschikbaar
november 1

Schoolpoort ontvangt ‘boost’ kapitaal

Diverse investeerders geloofden in de missie en visie en natuurlijk in ons concept. Gezamenlijk investeerden zij een flink bedrag om de verder ontwikkeling mogelijk te maken.
december 1

80 scholen aangesloten

december 7

Schoolpoort in het Turks beschikbaar

2017
januari 1

Presentatieportfolio V1.0

Leerlingen hebben de mogelijkheid om via de browserversie foto’s te maken van hun werk en om die foto’s te delen met ouders, leerkrachten en anderen.
maart 15

Presentatieportfolio

Leerlingen kunnen hun hobby’s, vaardigheden en sporten invoeren en hebben de mogelijkheid voor delen bestanden (foto’s) met ouders en met hun leerkracht(en).
maart 31

Groepen beheren

Gebruikers (leerkrachten) kunnen zelf nieuwe groepen aanmaken. Er kunnen ‘sub-groepen’ worden aangemaakt (zoals een Plusklas) maar ook kunnen er groepen voor een nieuwe formatie worden klaargezet.
april 10

Vormgeving browserversie

De vormgeving van de desktopversie is aangepast. Deze is dan responsive en is dus beschikbaar voor alle soorten browsers maar ook voor alle typen schermen en devices, van klein tot groot.
april 15

Curriculum

Scholen kunnen zelf hun eigen curriculum inrichten. Dit is (automatisch) gekoppeld aan de Tussendoelen (SLO & CED), waarbij de Tussendoelen in kindvriendelijke taal zijn opgenomen.
april 28

Start communicatie via de App

De module voor communicatie wordt beschikbaar gesteld als app. Leerkrachten, ouders en leerlingen kunnen in groepsverband met elkaar communiceren. Geschikt voor alle devices!
juni 1

Digitale agenda

De nieuwe versie van de digitale agenda is beschikbaar inclusief planningtool voor 10-minuten gesprekken. De agenda zal vervolgens worden uitgebreid met functionaliteit om oom taken in te plannen voor leerlingen.
augustus 1

Introductie ‘Leerportfolio’

Leerlingen kunnen zelf taken kiezen, gebaseerd op de Tussendoelen. Leerkrachten kunnen (samen met leerlingen) week/maandplanningen maken of bepaalde ‘taken’ onderbrengen in thema’s.
augustus 25

Analyseportfolio beschikbaar

Het analyseportfolio toont informatie over de resultaten van toetsen (via koppeling met cito-lovs). Tevens is er een grafiek die de voortgang van leerlingen laat zien ten opzicht van de tussendoelen (SLO/CED) en het gebruik van lesmateriaal.
september 15

Schoolpoort Appstore

Scholpoort heeft haar eigen appstore met diverse (gratis) apps. Leerkrachten kunnen ook zelf apps toeoegen en deze ‘distribueren’ onder leerlingen.
oktober 1

Aanbevelingen leerportfolio

Er is een systeem waarmee op basis van leerresultaten en profielinformatie specifieke vakinhoudelijke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor (modules uit) lesmateriaal. We maken daarvoor gebruik van algoritmes die de VU Universiteit voor Schoolpoort ontwikkelde.
december 22

Tevredenheidspeilingen

Voor deelnemende scholen zijn de jaarlijkse tevredenheidspeilingen (Ouders, leerlingen & medewerkers) vanaf dit moment beschikbaar inclusief rapportage.
2018
februari 22

Koppeling DUO BRON

Koppeling met SaaS oplossing van DUO (afhankelijk van ontwikkelingen DUO)