Schoolpoort Blog

Groepen beheren

Gebruikers (leerkrachten) kunnen zelf nieuwe groepen aanmaken. Er kunnen ‘sub-groepen’ worden aangemaakt (zoals een Plusklas) maar ook kunnen er groepen voor een nieuwe formatie worden klaargezet.