Schoolpoort Blog

Introductie ‘Leerportfolio’

Leerlingen kunnen zelf taken kiezen, gebaseerd op de Tussendoelen. Leerkrachten kunnen (samen met leerlingen) week/maandplanningen maken of bepaalde ‘taken’ onderbrengen in thema’s.