Tools

Tools

Informatieportfolio

Via het informatieportoflio houden ouders hun eigen gegevens bij zoals adresgegevens en contactgegevens. Naast deze gegevens verstrekken ouders ook informatie over hun beroep, opleiding en andere informatie die van belang is voor het onderwijsproces van het kind. Ook leerlingen hebben zelf toegang tot een deel van het informatieportfolio en kunnen daar informatie aan toevoegen (zie ook 'leerportfolio'). Doordat ouders zelf hun gegevens invoeren en bijhouden bespaart dit onderdeel de schooladministratie tijd. Gegevens zijn bovendien altijd actueel!

Mijn gezin

Lees meer
Mijn gezin

Vaardigheden

Lees meer
Vaardigheden

Diploma's

Lees meer
Diploma's

Certificaten

Lees meer
Certificaten

Medische gegevens

Lees meer
Medische gegevens

Mijn sporten

Lees meer
Mijn sporten

Hobby's

Lees meer
Hobby's

Muziek

Lees meer
Muziek

Leerportfolio

Via het leerportfolio distribueren leerkrachten taken en opdrachten richting leerlingen. Daarbij is rekening gehouden met leerdoelen en het beoordelen van taken, opdrachten en projecten. Het leerportfolio is voor de leerkracht dus ook een manier om cijfers en/of beoordelingen te geven op basis van het beschikbare lesmateriaal. Zo kun je in zeer korte tijd cijfers en beoordelingen geautomatiseerd verwerken!

Weekplanning

Lees meer
Weekplanning

Maandplanning

Lees meer
Maandplanning

Projecten

Lees meer
Projecten

Skillso

Lees meer
Skillso

Presentatieportfolio

Door middel van het presentatieportfolio laat een leerling zien wat hij heeft gedaan en waar hij trots op is. De leerling deelt zelf die items waartoe hij van de leerkracht toestemming heeft gekregen om die te mogen delen. Dat kan een tekening zijn, cijfers die hij heeft behaald of misschien wel een project waaraan de leerling heeft deelgenomen. Doordat de leerling zelf informatie deelt raakt de ouder meer betrokken bij de dagelijkse praktijk op school. 

Tekeningen

Lees meer
Tekeningen

Documenten

Lees meer
Documenten

Werkstukken

Lees meer
Werkstukken

Voortgang

Lees meer
Voortgang

Analyseportfolio

Het analyseportfolio bevat cijfers, toetsresultaten en andere 'data' die van belang zijn bij het in kaart brengen van het leerproces van een leerling, of van een hele groep. Je kunt dit een beetje zien als een datamuur waarop je relevante grafieken en tabellen gepresenteerd ziet. Je krijgt echt zicht op de voortgang met 1 druk op de knop. Gegevens zijn natuurlijk keurig gecategoriseerd naar 'type' data, zoals CITO, kerndoelen of vak(gebieden). 

CITO LOVS

Lees meer
CITO LOVS

Cijfers

Lees meer
Cijfers

Benchmarks

Lees meer
Benchmarks

Recommendation

Lees meer
Recommendation

Algemene onderdelen

Jij gaat gebruik maken van Schoolpoort; een nieuw digitaal portfolio systeem 'in de cloud' dat voldoet aan de hoogste privacy voorwaarden. De makers van Schoolpoort werden m.b.t. hun visie op privacy zelfs geconsulteerd door de Tweede Kamer! Het systeem bevat de volgende componenten:

Basisadministratie

Lees meer
Basisadministratie

Digitale agenda

Lees meer
Digitale agenda

Office 365

Lees meer
Microsoft Office 365

Nieuwsbrieven

Lees meer
Nieuwsbrieven

Social

Lees meer
Social

Prikbord

Lees meer
Prikbord

Google

Lees meer
Google

Absentie

Lees meer
Absentie

Kerndoelen

Lees meer
Kerndoelen

Tussendoelen

Lees meer
Tussendoelen

Inschrijven

Lees meer
Inschrijven

Schoolplan

Lees meer
Schoolplan