Maurice de Hond: Dit digitale leerlingportfolio is een grote sprong voorwaarts!

De meer dan 25 Steve Jobsscholen in Nederland zullen vanaf augustus Schoolpoort gaan gebruiken, een online talentportfolio waarin scholen, ouders en leerlingen samenwerken. “Via Schoolpoort wordt de ontwikkeling en het talent van het kind centraal gesteld,” vertelt Maurice de Hond, initiator van de Steve Jobsscholen. “Met Schoolpoort kunnen ouders nog actiever betrokken worden bij de ontwikkeling van hun kind en krijgen leerkrachten via één systeem toegang tot alle leerlinggegevens. Iets wat één van de pijlers is van onze aanpak.”

Van theorie naar praktijk

In Schoolpoort kunnen leerlingen hun werk en voortgang laten zien in digitale portfolio’s, een persoonlijke ‘kluis’ die zij hun hele schoolcarrière meenemen. De Hond: “Dat ouders en kind zelf eigenaar zijn van deze gegevens is juridisch al jaren zo, maar nu wordt het in de praktijk ook echt mogelijk gemaakt. Bovendien maakt deze digitale kluis de administratieve overgang naar bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs veel makkelijker.”

Learning analytics

Dat Schoolpoort zelf ook een lerend systeem is, maakte de keuze nog makkelijker: “Ik ben ervan overtuigd dat Schoolpoort met haar aanpak van gepersonaliseerd leren via ‘big data’ op het juiste spoor zit”, aldus De Hond. “Op basis van learning analytics wordt straks de meest passende leerstof voor een kind aanbevolen. De tijd die scholen en leerkrachten hiermee besparen kunnen zij gebruiken voor het echte werk: leerlingen ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling en leerproces, zoals op onze scholen al dagelijkse praktijk is.”

Co-creatie met scholen

Schoolpoort gaat deel uitmaken van het complete infrastructuur pakket voor de Steve Jobsscholen. Het is de bedoeling dat de scholen al heel snel met Schoolpoort gaan starten. In totaal nemen er al meer dan 65 scholen deel aan Schoolpoort. Zij werken in een proces van co-creatie actief mee aan de verdere uitbouw van het systeem, dat zo meegroeit met de wensen van scholen en hen blijft ondersteunen in hun ontwikkeling.

Scholen die ook interesse hebben om mee te doen kunnen zich nog aanmelden.


Meer informatie:

Schoolpoort is een digitaal, cloud based leerlingportfolio voor het onderwijs, waarin het talent van het kind centraal staat. Leerkrachten, ouders en leerlingen werken samen in één systeem, dat ook thuis, op de tablet of telefoon toegankelijk is. Schoolpoort gebruikt ‘big data’ om leerresultaten te analyseren en maatwerk leerstof (apps, tools, video’s, methoden) aan te reiken. De privacy is volledig gegarandeerd. Door de transparantie, communicatie en samenwerking bevordert Schoolpoort een succesvol onderwijsproces en samenwerking tussen scholen en ouders en scholen onderling. www.schoolpoort.nl, Jeroen Schutz, tel. 06-47108606

Steve Jobsscholen zijn gebaseerd op de uitgangspunten en principes van Onderwijs voor een nieuwe tijd (O4NT). Dit schoolmodel is erop gericht om kinderen voor te bereiden op de toekomst met behulp van de beschikbare technologie, geent op hun talenten en mogelijkheden. Leerlingen krijgen een iPad waarmee ze verbinding kunnen maken met de virtuele component van de school. Onderwijs op de Steve Jobsscholen richt zich naast het ontwikkelen van kennis en vaardigheden ook op het verwerven van ‘21e eeuwse vaardigheden’. Leraren treden hierin meer coachend op. Ook ouders spelen hierbij een grote rol. www.stevejobsschool.nl, [email protected] 020-8100985