In 2016 wil Schoolpoort, samen met 250 scholen een eerste stap zetten in gepersonaliseerd leren. In samenwerking met experts uit het onderwijs is een programma opgesteld om deze radicale verandering vorm te geven. Deelnemers aan het programma (scholen & leerkrachten) krijgen exclusief toegang tot een innovatief digitaal SMART portfolio systeem dat wij samen met jou!

In het onderwijs is een steeds grotere behoefte om leerlingen uitdagend onderwijs te bieden dat hen motiveert en hen een actieve rol geeft. Leerlingen hebben echter verschillende niveaus en behoeften. Door als leraar zelf doelen te bepalen kunt u optimaal aansluiten bij de ontwikkeling van uw leerlingen. Door deze passende doelen raken leerlingen meer gemotiveerd, zijn ze meer taakgericht en nemen zij betere beslissingen om taken aan te pakken. Een doel beschrijft wat je wilt bereiken: op leerlingniveau, op groepsniveau of op schoolniveau. Het is een belangrijke eerste stap bij het ontwikkelen van leeractiviteiten en biedt u als leraar informatie om te kunnen differentiëren en toetsen. Bij het stellen van doelen hoort ook het formuleren van succescriteria. Die geven leerlingen informatie over wat zij moeten laten zien om aan te tonen dat zij een doel gehaald hebben.

Het SMART-principe is management- of pedagogenjargon voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen. Het begrip kwam op in de jaren 1990 onder technici en constructeurs, onder andere bij Philips, om hun managers te bewegen gerichte opdrachten te geven.

De letters van SMART staan voor:

  • Specifiek – Is de doelstelling eenduidig?
  • Meetbaar – Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
  • Acceptabel – Is deze acceptabel voor de doelgroep en/of het management?
  • Realistisch – Is het doel haalbaar?
  • Tijdsgebonden – Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?

Meer weten? Meld je dan aan: AANMELDEN.