Schoolpoort ook in het Fries?

Schoolpoort kan in principe in alle talen worden aangeleverd. Het is een taal-onafhankelijk platform. Dat wil zeggen dat de leerkracht de Nederlandse versie gebruikt terwijl de ouder de Friestalige versie gebruikt. In welke taal Schoolpoort zich presenteert is dus afhankelijk van joouw eigen taalsettings. En ongeacht die settings kijken gebruikers naar dezelfde pagina met dezelfde inhoud.

Hoewel we dat nu nog niet hebben; we zouden ook content (lesmaterialen) kunnen koppelen aan Schoolpoort in een specifieke taal, zoals het Fries. Maar er is nog geen Friese versie van Schoolpoort. Om die reden zoeken wij mensen die willen meewerken aan het vertalen van Schoolpoort naar het Fries. Meld je aan via [email protected]