Schoolpoort Blog

´t Kofschip koerst met Schoolpooort

´t Kofschip is een kleinschalige school, waar kindgericht en kwalitatief goed onderwijs centraal staan. Men streeft naar goede ondersteuning, maar daarnaast ook naar uitdagingen die passen bij het kind. Naast moderne lesmethoden beschikt de school ook over hedendaagse ICT toepassingen zoals o.a. digitale schoolborden. Vanaf heden maakt Schoolpoort daar een deel van uit.
Ieder kind staat aan het roer van hun eigen leerontwikkeling en leert vanuit persoonlijk leiderschap op het eigen kompas te varen en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. De onderwijsbehoeften van de kinderen staan centraal, in de tegemoetkoming daarvan wordt doelgericht gewerkt. En samen met Schoolpoort gaat de school dat vanaf nu op een digitale wijze vormgeven!