Communicatie

Communicatie

OUDERPORTAAL & COMMUNITIES

Voor iedere groep is er een eigen community waarbinnen leerkrachten en ouders van die groep met elkaar kunnen communiceren. En er kan individueel met ouders worden gecommuniceerd. Daarbij kun je uiteraard ook bestanden (PDF, Word. afbeeldingen etc) in een bericht delen.

Je kunt een onbeperkt aantal eigen communities opzetten. Bijvoorbeeld om leerlingen te laten samenwerken rondom een bepaald thema! Of als ondersteuning voor mediawijsheid21e eeuwse vaardighedenbuitenschoolse activiteiten et cetera. Het aanmaken van een nieuwe community is in enkele seconden geregeld! Maar ook de ouderraad kan zo een plek krijgen voor het uitwisselen van informatie.

INTERN BERICHTENSYSTEEM

Voor schoolteams is er een besloten community. Hier kun je onderling veilig berichten sturen en bestanden delen. De schoolbeheerders hebben toegang tot alle ouders, alle leerlingen en natuurlijk hun teamleden. Zo heb je als team een veilige plek voor onderlinge communicatie.

NOTITIES

Binnen het portfolio van de leerling kunnen digitale notities worden gemaakt. Bij iedere notitie die je maakt is het mogelijk om te bepalen met wie de notitie gedeeld mag worden. Denk aan een portfolio-gesprek met de leerling, het gespreksverslag voor de ouder of een ‘interne’ notitie voor je collega.

JAARPLANNER

Ook de Jaarplanner is een belangrijk onderdeel voor de communicatie. Via deze digitale ‘agenda‘ hebben ouders middels de app alle vrije dagen, vakanties, studiedagen et cetera als het ware in hun broekzak.